facebook instagram you-tybe
menu

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Nie kupiłeś jeszcze nieruchomości?
Zdaj się na analizę naszych doradców, którzy pomogą Ci podjąć właściwą decyzję. Sprawdzimy wiele czynników, które będą miały wpływ na Twoje zadowolenie z inwestycji w przyszłości.

W ramach naszego doradztwa możemy wykonać szereg analiz, które pomogą podjąć Państwu właściwą decyzję zakupu konkretnej nieruchomości. W analizach tych uwzględnimy min. rodzaj, wielkość i charakter zarówno planowanej przez Państwa inwestycji, jak i samej nieruchomości, a także relacje, jakie między nimi zachodzą, w aspekcie faktycznym i prawnym.
Analizy te wskażą, jeszcze przed uzyskaniem oficjalnych właściwych materiałów i warunków do projektowania, o których mowa w dziale Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych, na możliwości realizacji planowanej inwestycji, jej lokalizacji względem stron świata, względem istniejących i planowanych obiektów budowlanych, także w zależności od ukształtowania terenu, warunków gruntowo-wodnych, warunków przyrodniczych i kulturowych.
W szczególnych sytuacjach, w ramach doradztwa inwestycyjnego, jeszcze przed zakupem przez Państwa konkretnej nieruchomości, możemy uzyskać dla wszystkie oficjalne, właściwe materiały i warunki do projektowania.

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Jesteśmy do dyspozycji w zakresie dopilnowania spraw związanych z dokumentacją inwestycji. Oferujemy zastępstwo inwestorskie, projektowanie i korekty projektów, kosztorysowanie, nadzór autorski, obsługę zamówień publicznych.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji, od pomysłu aż do pomyślnego zakończenia. Obsługę realizujemy poprzez szereg działań, z których, w zależności od potrzeb, możecie wybrać wszystkie lub tylko niektóre. Możemy być z Państwem począwszy od doradztwa inwestycyjnego w sprawach wyboru nieruchomości dla planowanych inwestycji. Jako standard oferujemy zastępstwo inwestorskie w sprawach związanych z uzyskaniem map do celów projektowych, badań geotechnicznych, warunków przyłączenia i odbioru mediów, także warunków zabudowy, w końcu pozwolenia na budowę. W razie potrzeby wykonamy również niezbędne inwentaryzacje i opracowania studialne.
Najważniejszą częścią naszej oferty jest jednak opracowywanie indywidualnych projektów budowlanych, głównie dla budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Alternatywnie oferujemy pomoc w wyborze i sprzedaż projektów gotowych, które najbardziej Państwu odpowiadają. Oferujemy równocześnie adaptacje projektów gotowych do konkretnych warunków lokalizacyjnych, Państwa wymogów i wymogów Prawa budowlanego, oczywiście wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dla każdego projektu, czy to indywidualnego, czy to adaptowanego projektu gotowego, możemy na specjalne życzenie wykonać wizualizacje i makiety.
Nasza oferta nie kończy się na uzyskaniu pozwolenia na budowę. W celu określenia kosztów realizacji inwestycji oferujemy kosztorysowanie budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w dalszym ciągu możemy pomagać realizując nadzór autorski nad prawidłową realizacją inwestycji.

W ramach projektowania dla inwestorów publicznych oferujemy opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej wg. ustawy o zamówieniach publicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót budowlanych, dodatkowo wykonywanie programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektów wykonawczych, a także przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Procedury prawne w zakresie budownictwa, cała niezbędna dokumentacja, a także generalne wykonawstwo inwestycji stanowią dla Ciebie problem? Z nami wszystko stanie się łatwiejsze. Zdaj się na profesjonalistów.

W zakresie realizacji procedur Prawa budowlanego oferujemy:
- opracowanie ekspertyz i opinii technicznych, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę,
- opracowanie wielowariantowych koncepcji architektonicznych oraz funkcjonalno-przestrzennych obiektów i terenów inwestycyjnych wraz z ich wizualizacją,
- kompleksową realizację procedur prawno-budowlanych: opracowanie ekspertyz i opinii technicznych, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę,
- wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych w zakresie architektury, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych jak i przygotowanie kosztorysów inwestorskich wraz z preliminarzem kosztów, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej,
- prowadzenie wielobranżowego nadzoru autorskiego, opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji.
- projekty wnętrz,
- adaptacje budynków typowych,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.

Nasza firma specjalizuje się w pełnej obsłudze inwestorskiej od początku aż do zakończenia inwestycji, poprzez uzyskanie decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, aż do momentu oddania obiektu do użytkowania. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą prac projektowo konstrukcyjnych na dedykowanej stronie.
Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe realizacje prac projektowych. Gwarantujemy szybki termin wykonania usługi i konkurencyjne ceny. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji, realizujemy nowe obiekty, przebudowy istniejących budynków, rewitalizacje i prace konserwatorskie, a także budowy sieci i przyłączy sanitarnych, czy zjazdów drogowych itp.

Adres siedziby

Wylewa 58a
37-530 Sieniawa

Znajdź lokalizację

Telefon kontaktowy

795 192 268
533 774 099

Napisz do nas

Social media

INWESTYCJE BUDOWLANE, DORADZTWO INWESTYCYJNE, PROJEKTY BUDOWLANE, OBSŁUGA INWESTYCJI, DOKUMENTACJA INWESTYCJI